Tehničke izolacije

Termo tehničke izolacije

Izolacijski sistemi sa mineralnom ili kamenom vunom i obloga od al. lima

Vuna

Izolacijska obloga cjevovoda, kanala, spremnika, armatura...

Vuna + lim

Toplinska izolacija cjevovoda.
Obloga od aluminijskog lima za izolaciju cjevovoda, kanala.
Zaštitni plašt od lima (Al lim., Cinčani lim, Inox lim).
Mineralna vuna u oblozi od Al. lima.

Izolacijski sistemi armaflex

Termoizolaterski radovi tople i hlađene vode.

Izolacijski sistemi isogenopak

Izolacija cjevovoda.

Izolacijski sistemi Au-Gropkornfolie

Izolacija cijevi.

Izolacijski sistemi VentureTape

Zaštita izolacije kanala, zaštita izolacije cjevovoda.

Izolacijski sistemi Cjevaci od kamene vune

Alukasirani cjevaci od kamene vune, alukasirana vuna, izolacija cjevovoda.